Trauksmes celējs

Neo jeb
Ilmārs Poikāns

Valsts

Latvija

06

Trauksmes cēlēju stāsts

Publiskie tēriņi ir slepeni.

Ilmārs Poikāns (tautā pazīstams kā Neo), informācijas tehnoloģiju speciālists, 2010. gadā, izmantojot VID informācijas sistēmā esošos caurumus, ieguva informāciju par valsts un pašvaldību institūciju un kapitālsabiedrību darbinieku un amatpersonu patieso atalgojuma apjomu un tā izmaiņām krīzes apstākļos. Ar mediju palīdzību šī informācija tika sniegta sabiedrībai. Fakti bija šokējoši - brīdī, kad ar valdības lēmumu valstī oficiāli tika pasludināta krīze, kad tūkstošiem cilvēku samazinātas algas un daudzi zaudēja darbu, daļa no nodokļu maksātāju uzturētām institūcijām ne vien nesamazināja algas un tēriņus, bet pat pamanījās tos palielināt. Dati tika publicēti par tādiem uzņēmumiem un iestādēm kā Saeima, ministrijas, VID, Latvenergo, Rīgas Satiksme, Latvijas banka, FKTK.

Neo aktivitāte  arī atmaskoja par nesamērīgi augstām izmaksām izstrādāto VID informācijas sistēmu trūkumus,  kas ikvienam lietotājam deva neierobežotu pieeju konfidenciāliem datiem. Pēc informācijas publiskošanas medijos tiesībaizsardzības iestādes uzsāka Neo vajāšanu un ierosināja pret Ilmāru Poikānu kriminālprocesu par patvaļīgu piekļūšanu automatizētai datu apstrādes sistēmai, bet vēlāk cēla apsūdzību par nelikumīgām darbībām ar personas datiem (tiesā attaisnots) un komercnoslēpuma iegūšanu (tiesas process vēl turpinās). Neo lieta ir tipisks trauksmes celšanas gadījums par valsts budžeta līdzekļu izšķērdēšanu.

Pateicoties Neo, tika uzlabota VID informācijas sistēma un veiktas  izmaiņas likumdošanā, par pienākumu nosakot informēt sabiedrību par valsts iestāžu amatpersonu ikmēneša atalgojumu. Neo drosmīgās rīcības rezultātā tiek veicināta gan taisnīguma izpratne sabiedrībā, gan  caurskatāmība un atklātība nodokļu maksātāju naudas līdzekļu izlietošanā.

Kāpēc tas ir svarīgi?

Trauksmes cēlēju stāsti