Par Delnu

Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” ir sabiedriskā labuma biedrība, kuras darbības mērķis ir veicināt demokrātiskas sabiedrības veidošanos, sekmējot informācijas atklātību un korupcijas novēršanu.

1998.gada 27.augustā Delna tika izveidota kā starptautiskās pretkorupcijas organizācijas “Transparency International” Latvijas nodaļa, kas kopā ar 100 citu valstu nodaļām darbojas gan valsts, gan starptautiskā līmenī.

Delnas misija

Veidot atklātu, taisnīgu un demokrātisku sabiedrību, kas ir brīva no korupcijas politikā, biznesā un savstarpējās attiecībās.

Delnas uzdevumi:

Iedzīvināt demokrātijas principus sabiedrībā, lai palielinātu sabiedrības līdzdalību korupcijas apkarošanā;

Panākt informācijas atklātību un pieejamību valsts, pašvaldību, privātajās un sabiedriskajās institūcijās un nodrošināt tās brīvu pieejamību;

Veikt korupcijas cēloņu un to veicinošo apstākļu analīzi, izstrādāt un īstenot pasākumus korupcijas novēršanā, tai skaitā likumdošanas uzlabošanu;

Veicināt sabiedrisko organizāciju sadarbību ar valsts un pašvaldību iestādēm.

 

Kontakti:

Adrese: Citadeles iela 8, Rīga, LV-1010
Tālrunis: +371 67285585, +371 25756653
E-pasts: ti@delna.lv