Kas ir trauksmes celšana?

Kas ir trauksmes celšana?

Tā ir godprātīga informācijas sniegšana par tādu pārkāpumu, kas iegūta saistībā ar profesionālo darbību, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja ir pamatoti iemesli uzskatīt, ka šis pārkāpums notiek, tiek plānots vai ir noticis.

Kas ir trauksmes cēlējs?

Trauksmes cēlējs – fiziskā persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.

Ko nozīmē celt trauksmi?

Tā ir personas rīcība Sabiedrības interesēs par šādu veidu pārkāpumiem:

1) amatpersonu bezdarbību, nolaidību vai dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu;
2) korupciju;
3) krāpšanu;
4) publiskas personas finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšanu;
5) izvairīšanos no nodokļu samaksas;
6) sabiedrības veselības apdraudējumu;
7) pārtikas drošības apdraudējumu;
8) būvniecības drošības apdraudējumu;
9) vides drošības apdraudējumu;
10) darba drošības apdraudējumu;
11) sabiedriskās kārtības apdraudējumu;
12) cilvēktiesību pārkāpumu;
13) pārkāpumu publisko iepirkumu jomā;
14) pārkāpumu finanšu un kapitāla tirgus sektorā;
15) konkurences tiesību pārkāpumu.

N!B!

Apzināti nepatiesu ziņu sniegšana, valsts noslēpumu saturošas informācijas izpaušana un ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu nav uzskatāma par trauksmes celšanu.